giá vàng khu vực Hà nội (Hanoi’s Gold Price) ĐVT 1 = 1.000 vnđ

Thương phẩm (Brand of gold) Loại vàng (types of gold) Hàm lượng (content) Mua vào (buy) Bán ra (sell) Trạng thái (status)
VÀNG MIẾNG VRTL 999.9
(24k)
5166 5231
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9
(24k)
5166 5231
QUÀ MỪNG
BẢN VỊ VÀNG
999.9
(24k)
5166 5231
VÀNG MIẾNG SJC 999.9
(24k)
6012 6063
VÀNG TRANG SỨC 999.9 999.9
(24k)
5110 5220
VÀNG TRANG SỨC 99.9 99.9
(24k)
5100 5210
VÀNG HTBT 999.9
(24k)
5100 Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9
(24k)
5050 Liên hệ  

Cập nhật lúc 02/12/2021 18:29 Nguồn: www.btmc.vn

Biểu đồ giá vàng trong nước (Hà Nội) và thế giới (Hanoi’s Gold Price)

15 Khuyến mãi hot nhất

quảng cáo home 1 1200x116
quảng cáo home 2 1199x117