BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 01/7/2022: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1804.47 USD/ounce, tương đương 52,10 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,32 - 54,02 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 30/06/2022: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1820.47 USD/ounce, tương đương 52,36 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,62 - 54,32 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 29/06/2022: VÀNG XU HƯỚNG GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1822.47 USD/ounce, tương đương 52,44 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,69 - 54,39 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 28/06/2022: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1824.47 USD/ounce, tương đương 52,59 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,77 - 54,47 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 27/06/2022: VÀNG TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1834.47 USD/ounce, tương đương 52,92 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,82 - 54,52 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 24/06/2022: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1829.47 USD/ounce, tương đương 52,69 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,78 - 54,48 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 23/06/2022: VÀNG TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1834.47 USD/ounce, tương đương 52,90 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,96 - 54,66 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 22/06/2022: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1828 USD/ounce, tương đương 52,77 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,96 - 54,66 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 20/06/2022: VÀNG TĂNG GIÁ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1841.47 USD/ounce, tương đương 53,15 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,03 - 54,73 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 20/06/2022: VÀNG TĂNG GIÁ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1837.47 USD/ounce, tương đương 53,07 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,06 - 54,76 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...