BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 28/01/2021: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1796.12 USD/ounce, tương đương 50,66 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,88 - 53,58 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 27/01/2021: VÀNG TIẾP ĐÀ GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1816.12 USD/ounce, tương đương 51,53 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,12 - 53,82 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 26/01/2021: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1847.12 USD/ounce, tương đương 52,25 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,63 - 54,33 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 25/01/2021: VÀNG TĂNG THEO THẾ GIỚI

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1840.12 USD/ounce, tương đương 51,99 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,47 - 54,12 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 24/01/2021: VÀNG TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1835.12 USD/ounce, tương đương 51,95 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,08 - 53,73 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 21/01/2021: VÀNG DUY TRÌ ỔN ĐỊNH

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1838.12 USD/ounce, tương đương 52,11 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,81 - 53,46 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 19/01/2021: VÀNG BIẾN ĐỘNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1813.12 USD/ounce, tương đương 51,48 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,68 - 53,33 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 18/01/2021: VÀNG TĂNG NHẸ TRỞ LẠI

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1822.12 USD/ounce, tương đương 51,81 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,71 - 53,36 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 17/01/2021: VÀNG TĂNG GIẢM TRÁI CHIỀU

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1816.12USD/ounce, tương đương 51,59 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,64 - 53,29 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 14/01/2021: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1823.12 USD/ounce, tương đương 51,75 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,71 - 53,36 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...