BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 2/6/2023: VÀNG TIẾP ĐÀ PHỤC HỒI

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1977,15 USD/ounce, tương đương 55,98 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,62 - 56,52 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 1/6/2023: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1965,15 USD/ounce, tương đương 55,64 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,66 - 56,56 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 31/5/2023: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1955,15 USD/ounce, tương đương 55,35 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,78 - 56,68 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 30/5/2023: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1945,15 USD/ounce, tương đương 55,09 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,62 - 56,52 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 29/5/2023: VÀNG CHƯA THỂ BỨT PHÁ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1942,15 USD/ounce, tương đương 55,05 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,82 - 56,72 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 26/5/2023: VÀNG TIẾP ĐÀ LAO DỐC

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1945,15 USD/ounce, tương đương 55,14 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,68 - 56,58 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 25/5/2023: VÀNG TIẾP TỤC LAO DỐC

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1956,15 USD/ounce, tương đương 55,38 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,88 - 56,78 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 24/5/2023: VÀNG CÓ XU HƯỚNG TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1974,15 USD/ounce, tương đương 55,82 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,93 - 56,83 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 23/5/2023: VÀNG BIẾN ĐỘNG GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1960,15 USD/ounce, tương đương 55,45 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,78- 56,73 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 22/5/2023: VÀNG CÓ XU HƯỚNG TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1980,15 USD/ounce, tương đương 55,94 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 56,08- 57,03 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...