BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 28/9/2022: VÀNG TIẾP ĐÀ GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1623.15 USD/ounce, tương đương 47,42 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,31 - 51,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 27/9/2022: VÀNG TIẾP ĐÀ GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1630.15 USD/ounce, tương đương 47,70 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,41 - 51,16 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 26/9/2022: VÀNG GIẢM PHIÊN ĐẦU TUẦN

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1640.15 USD/ounce, tương đương 47,78 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,52 - 51,27 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 23/9/2022: VÀNG CHUYỂN HƯỚNG TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1671 USD/ounce, tương đương 48,62 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,68 - 51,43 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 22/9/2022: VÀNG TIẾP TỤC GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1659.15 USD/ounce, tương đương 48,27 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,48- 51,23 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 21/9/2022: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1665.15 USD/ounce, tương đương 48,33 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,56 – 51,31 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 20/9/2022: VÀNG PHỤC HỒI TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1674.15 USD/ounce, tương đương 48,59 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,63 - 51,38 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 19/9/2022: VÀNG GIẢM NHẸ PHIÊN ĐẦU TUẦN

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1671.15 USD/ounce, tương đương 48,62 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,56 - 51,31 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 16/9/2022: TIẾP ĐÀ GIẢM SÂU

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1663 USD/ounce, tương đương 48,21 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,21 – 50,96 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 15/9/2022: VÀNG TIẾP ĐÀ GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1696 USD/ounce, tương đương 49,16 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,73 – 51,48 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...