BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 22/6/2021: VÀNG TĂNG GIÁ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1785.62USD/ounce, tương đương 49,89 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,01 - 52,61 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 18/6/2021: VÀNG TIẾP ĐÀ GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1783.55 USD/ounce, tương đương 50,69 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,76 - 52,36 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 17/6/2021: VÀNG ĐI XUỐNG GIẢM MẠNH

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1821.55 USD/ounce, tương đương 50,72 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,91 – 52,51 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 16/6/2021: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1853.74 USD/ounce, tương đương 51,44 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,58 - 53,18 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 15/6/2021: VÀNG TĂNG GIẢM BẤT THƯỜNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1860.74 USD/ounce, tương đương 51,63 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,71 - 53,31 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 14/6/2021: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1865.74 USD/ounce, tương đương 51,79 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,81 - 53,41 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 11/6/2021: VÀNG TIẾP TỤC TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1899.55 USD/ounce, tương đương 52,97 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,12 - 53,72 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 10/6/2021: VÀNG BIẾN ĐỘNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1887.55 USD/ounce, tương đương 52,68 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,92 - 53,52 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 09/6/2021: VÀNG TĂNG, GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1892.55 USD/ounce, tương đương 52,77 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,98 - 53,58 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 08/6/2021: VÀNG BẬT TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1898.55 USD/ounce, tương đương 52,97 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,16 - 53,76 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...