BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 4/12/2023: VÀNG TĂNG KỶ LỤC

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2088,15 USD/ounce, tương đương 61,91 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 62,18 - 63,33 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 1/12/2023: VÀNG ỔN ĐỊNH SAU CHUỖI NGÀY TĂNG SỐC

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2045,15 USD/ounce, tương đương 60,78 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 61,83 - 62,93 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 30/11/2023: VÀNG VẪN Ở MỨC CAO

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2043,15 USD/ounce, tương đương 60,65 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 61,93 - 63,03 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 29/11/2023: VÀNG TĂNG PHÁ KỶ LỤC

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2047,15 USD/ounce, tương đương 60,72 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 61,88 - 62,98 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 28/11/2023: VÀNG TIẾP ĐÀ TĂNG MẠNH

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2016,15 USD/ounce, tương đương 59,85 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 61,06 - 62,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 27/11/2023: VÀNG VẪN TĂNG “PHI MÔ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2012,15 USD/ounce, tương đương 59,80 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 61,08 - 62,08 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 24/11/2023: VÀNG TRONG NƯỚC GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1991,15 USD/ounce, tương đương 59,11 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 60,56 - 61,56 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 23/11/2023: VÀNG VẪN Ở NGƯỠNG CAO

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1993,15 USD/ounce, tương đương 58,95 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 60,38 - 61,38 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 22/11/2023: VÀNG TĂNG “PHI MÔ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1996,15 USD/ounce, tương đương 58,97 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 60,16 - 61,16 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 21/11/2023: VÀNG TĂNG MẠNH

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1989,15 USD/ounce, tương đương 59,00 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 59,78 - 60,73 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...