BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 21/5/2024: GIÁ VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2421,25 USD/ounce, tương đương 75,03 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch mốc 76,06 - 77,56 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 20/5/2024: GIÁ VÀNG TĂNG MẠNH TRONG PHIÊN ĐẦU TUẦN

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2431,25 USD/ounce, tương đương 75,27 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch mốc 76,08 - 77,58 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 17/5/2024: GIÁ VÀNG BIẾN ĐỘNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2377,25 USD/ounce, tương đương 73,69 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch mốc 75,58 - 76,98 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 14/5/2024: GIÁ VÀNG SJC TIẾP TỤC GIẢM MẠNH

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2341,25 USD/ounce, tương đương 72,77 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch mốc 74,88 - 76,38 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 9/5/2024

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2309,25 USD/ounce, tương đương 71,50 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch mốc 73,83 - 75,33 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 8/5/2024: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2309,25 USD/ounce, tương đương 71,50 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch mốc 73,83 - 75,33 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 7/5/2024: VÀNG SJC TIẾP TỤC TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2324,25 USD/ounce, tương đương 71,96 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch mốc 74,08 - 75,58 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 6/5/2024: VÀNG SJC VẪN NEO Ở MỨC CAO, THẾ GIỚI ÍT BIẾN ĐỘNG.

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2308,15 USD/ounce, tương đương 71,60 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch mốc 73,63 - 75,23 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 3/5/2024: VÀNG SJC “PHỤC HỒI”, BIẾN ĐỘNG TĂNG.

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2302,15 USD/ounce, tương đương 71,50 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch mốc 73,63 - 75,23 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 2/5/2024: VÀNG SJC “RƠI TỰ DO”, THẾ GIỚI TĂNG CAO.

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 2323,15 USD/ounce, tương đương 72,07 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch mốc 74,18 - 75,78 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...