BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 31/01/2023: GIÁ VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1922,15 USD/ounce, tương đương 54,53 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,20- 55, 60 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 30/01/2023: GIÁ VÀNG TIẾP ĐÀ GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1928,15 USD/ounce, tương đương 54,73 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,56 – 55,51 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 18/1/2023: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1905,15 USD/ounce, tương đương 53,78 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,26 - 55,16 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 17/1/2023: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1915,15 USD/ounce, tương đương 54,08 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,32 - 55,22 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 16/1/2023: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1920,15 USD/ounce, tương đương 54,32 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,27 - 55,12 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 13/1/2023: VÀNG TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1896,15 USD/ounce, tương đương 53,54 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,69 - 54,54 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 12/1/2023: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1879,15 USD/ounce, tương đương 53,16 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,48 - 54,33 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 11/1/2023: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1873,15 USD/ounce, tương đương 52,98 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,52 - 54,37 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 10/1/2023: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1875,15 USD/ounce, tương đương 53,03 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,57 - 54,42 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 9/1/2023: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1874,15 USD/ounce, tương đương 53,35 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,58 - 54,43 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...