giá vàng khu vực Hà nội (Hanoi’s Gold Price) ĐVT 1 = 1.000 vnđ

Thương phẩm (Brand of gold) Loại vàng (types of gold) Hàm lượng (content) Mua vào (buy) Bán ra (sell) Trạng thái (status)
VÀNG MIẾNG VRTL 999.9
(24k)
5293 5363
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9
(24k)
5293 5363
QUÀ MỪNG
BẢN VỊ VÀNG
999.9
(24k)
5293 5363
VÀNG MIẾNG SJC 999.9
(24k)
6191 6255
VÀNG TRANG SỨC 999.9 999.9
(24k)
5240 5350
VÀNG TRANG SỨC 99.9 99.9
(24k)
5230 5340
VÀNG HTBT 999.9
(24k)
5230 Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9
(24k)
5180 Liên hệ  

Cập nhật lúc 28/01/2022 13:08 Nguồn: www.btmc.vn

Biểu đồ giá vàng trong nước (Hà Nội) và thế giới (Hanoi’s Gold Price)

15 Khuyến mãi hot nhất

quảng cáo home 1 1200x116
quảng cáo home 2 1199x117