giá vàng khu vực Hà nội (Hanoi’s Gold Price) ĐVT 1 = 1.000 vnđ

Thương phẩm (Brand of gold) Loại vàng (types of gold) Hàm lượng (content) Mua vào (buy) Bán ra (sell) Trạng thái (status)
VÀNG MIẾNG VRTL 999.9
(24k)
5369 5439
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9
(24k)
5369 5439
QUÀ MỪNG
BẢN VỊ VÀNG
999.9
(24k)
5369 5439
VÀNG MIẾNG SJC 999.9
(24k)
6814 6876
VÀNG TRANG SỨC 999.9 999.9
(24k)
5290 5430
VÀNG TRANG SỨC 99.9 99.9
(24k)
5280 5420
VÀNG HTBT 999.9
(24k)
5280 Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9
(24k)
5230 Liên hệ  

Cập nhật lúc 29/06/2022 12:42 Nguồn: www.btmc.vn

Biểu đồ giá vàng trong nước (Hà Nội) và thế giới (Hanoi’s Gold Price)

15 Khuyến mãi hot nhất

quảng cáo home 1 1200x116
quảng cáo home 2 1199x117