PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22/3/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm không đồng nhất tại từng thời điểm. Cùng với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi xuống vào phiên sáng, đi ngang ổn định ở phiên chiều. Trong khi...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 22/3/2023: VÀNG GIẢM MẠNH

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1943,15 USD/ounce, tương đương 55,32 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,28 - 55,28 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21/3/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm trong ngày. Cùng với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm không đồng nhất tại...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 21/3/2023: VÀNG BIẾN ĐỘNG TRÁI CHIỀU

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1981,15 USD/ounce, tương đương 56,52 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,76 - 55,76 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20/3/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên xuống, tăng giảm không đồng nhất tại từng thời điểm. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm không đồng nhất tại từng...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 20/3/2023: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM MẠNH

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1969,15 USD/ounce, tương đương 56,29 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,73 - 55,73 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 17/3/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên xuống, tăng giảm không đồng nhất tại từng thời điểm. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm không đồng nhất tại từng...

QUY CHẾ GIAO DỊCH VÀ BẢO HÀNH TRANG SỨC ĐÁ NGỌC QUÝ

QUY CHẾ GIAO DỊCH VÀ BẢO HÀNH TRANG SỨC ĐÁ NGỌC QUÝ 01

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 17/3/2023: VÀNG TĂNG MẠNH

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1922,15 USD/ounce, tương đương 54,88 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,13 - 54,98 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16/3/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm. Cùng với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm không đồng nhất tại từng thời...