PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 2/12/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay biến động tăng giảm không đồng nhất vào phiên sáng, đi ngang ổn định vào phiên chiều. Cùng với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 2/12/2022: VÀNG TĂNG MẠNH

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1798.15 USD/ounce, tương đương 53,57 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,28 - 54,18 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 1/12/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm. Ngược chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm trong ngày.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 01/12/2022: VÀNG TIẾP ĐÀ TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1777.15 USD/ounce, tương đương 53,18 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,38 - 54,28 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi xuống, giảm nhẹ tại từng thời điểm. Ngược chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm không đồng nhất tại từng thời điểm...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 30/11/2022: VÀNG CÓ XU HƯỚNG TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1753.15 USD/ounce, tương đương 52,70 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,11 - 54,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm. Ngược chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang ở phiên sáng, biến động giảm nhẹ vào phiên chiều.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 29/11/2022: VÀNG TIẾP ĐÀ GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1746.15 USD/ounce, tương đương 52,65 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,11 - 54,01 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi ngang ổn định vào phiên sáng, đi lên biến động tăng nhẹ ở đầu phiên chiều. Cùng với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 28/11/2022: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1746.15 USD/ounce, tương đương 52,65 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,11 - 54,01 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...