PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29/02/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi lên xuống, biến động tại từng thời điểm trong ngày và Vàng Rồng Thăng Long có...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28/02/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi xuống, giảm nhẹ tại từng thời điểm. Cùng với thế giới, đồ thị giá SJC, vàng Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27/02/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên xuống, biến động tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi lên xuống và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên, biến động tại từng...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26/02/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên xuống, biến động tại từng thời điểm trong ngày.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22/02/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm trong ngày.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19/02/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, ổn định tại phiên chiều. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng giảm nhẹ, biến động tại từng thời điểm trong ngày và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang, tăng...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 15/02/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi lên, xuống biến động tại từng thời điểm trong ngày và Vàng Rồng Thăng Long có...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 06/02/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi ngang ổn định ở phiên sáng và phiên chiều. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên biến động tại từng thời điểm trong ngày.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 05/02/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi xuống ở phiên sáng và đi ngang ổn định tại phiên chiều. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi lên biến động tại từng thời điểm trong ngày và Vàng Rồng Thăng Long...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 02/02/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên ở phiên sáng và đi ngang ổn định tại phiên chiều. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi lên, xuống biến động tại từng thời điểm trong ngày và Vàng Rồng Thăng...