PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11/06/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có biến động đi lên biến động tại từng thời điểm trong ngày. Đồ thị giá vàng SJC và Vàng Rồng Thăng Long có biến động theo hướng đi ngang tại từng thời điểm trong ngày.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 10/06/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có biến động đi xuống biến động tại từng thời điểm trong ngày. Đồ thị giá vàng SJC có biến động theo hướng đi ngang. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá Vàng Rồng Thăng Long có biến động theo...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 7/6/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên tại các thời điểm trong ngày. Đồ thị giá vàng SJC có biến động theo hướng đi ngang, đi lên biến động tại từng thời điểm trong ngày và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên, biến...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 6/6/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên tại các thời điểm trong ngày. Đồ thị giá vàng SJC có biến động theo hướng đi lên, xuống biến động tại từng thời điểm trong ngày và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên, biến...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 4/6/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có biến động đi lên, xuống biến động tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có biến động theo hướng đi lên, xuống và Vàng Rồng Thăng Long có biến động theo...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 3/6/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có biến động đi lên, xuống biến động tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có biến động theo hướng đi lên, xuống và Vàng Rồng Thăng Long có biến động theo...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 31/5/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có biến động đi lên, xuống biến động tại từng thời điểm trong ngày. Đồ thị giá vàng SJC có biến động theo hướng đi xuống và Vàng Rồng Thăng Long có biến động theo hướng đi xuống tại từng thời...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 31/5/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có biến động đi lên, xuống biến động tại từng thời điểm trong ngày. Đồ thị giá vàng SJC có biến động theo hướng đi xuống và Vàng Rồng Thăng Long có biến động theo hướng đi xuống tại từng thời...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30/5/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có biến động đi xuống, biến động tại từng thời điểm trong ngày. Đồ thị giá vàng SJC có biến động theo hướng đi lên và Vàng Rồng Thăng Long có biến động theo hướng đi lên, xuống tại từng thời...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29/5/2024

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có biến động đi xuống, biến động tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có biến động theo hướng đi xuống và Vàng Rồng Thăng Long có biến động theo hướng đi...