PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21 - 06 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng nhanh khá nhanh. Trong nước, giá vàng SJC có xu hướng tăng nhẹ và giá vàng Rồng Thăng Long tăng ổn định theo các phiên giao dịch trong ngày.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18 - 06 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng khá mạnh. Trong nước, giá vàng SJC có biến động tăng giảm bất thường và giá vàng Rồng Thăng Long tăng nhẹ theo các phiên giao dịch trong ngày.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NGÀY 15/6 VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 15 - 06 – 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động giảm nhẹ sau đó đi ngang. Trong nước, giá vàng SJC và giá vàng Rồng Thăng Long có xu hướng tăng nhẹ sau đó đi ngang.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 14 - 06 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động giảm khá mạnh. Trong nước, giá vàng SJC và giá vàng Rồng Thăng Long có xu hướng tăng giảm bất thường.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11 - 06 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động giảm sau đó đi ngang. Trong nước, giá vàng SJC cũng có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long có biến động giảm đều theo các phiên giao dịch trong ngày.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 09 - 06 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng giảm khá mạnh sau đó đi ngang. Trong nước, giá vàng SJC cũng có xu hướng tăng giảm bất thường. Giá vàng Rồng Thăng Long có biến động giảm nhẹ sau đó đi ngang.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 08 - 06 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng giảm khá mạnh. Trong nước, giá vàng SJC cũng có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long có biến động giảm bất thường.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 03 - 06 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động giảm bất thường. Trong nước, giá vàng SJC có xu hướng giảm theo các phiên trong ngày và giá vàng Rồng Thăng Long có biến động tăng - giảm bất thường.