PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21/09/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20/09/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay đi ngang, ổn định tại từng thời điểm trong ngày. Ngược chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm tại từng thời điểm. Trong khi đó, đồ thị giá vàng Vàng...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19/09/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay biến động đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long cũng có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm. Trong...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18/09/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay biến động đi lên vào phiên sáng, đi ngang ổn định ở phiên chiều. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long cũng có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm. Trong khi...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 15/09/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 14/09/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi xuống biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm. Trong khi đó, đồ thị giá vàng...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 13/09/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm. Ngược chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi xuống biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm. Trong khi đó, đồ thị giá vàng Rồng...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12/09/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm trong ngày. Riêng đồ...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11/09/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm trong ngày. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm trong ngày. Riêng đồ thị...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 06/09/2023

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi ngang, ổn định tại từng thời điểm trong ngày. Cùng với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tương đối ổn định, giá vàng biến động tăng nhẹ tại từng thời...