PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16 - 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động giảm khá mạnh sau đó đi ngang. Trong nước, giá vàng SJC có xu hướng tăng nhẹ sau đó đi ngang. Giá vàng Rồng Thăng Long giao dịch có biến động tăng giảm bất thường.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 14 - 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng nhẹ sau đó đi ngang. Trong nước, giá vàng SJC và Giá vàng Rồng Thăng Long có biến động tăng nhẹ sau đó đi ngang

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12 - 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động giảm nhẹ. Trong nước, giá vàng SJC có xu hướng tăng giảm bất thường và Giá vàng Rồng Thăng Long có xu hướng tăng nhẹ.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 08 - 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng nhẹ. Trong nước, giá vàng SJC có xu hướng tăng giảm bất thường. Giá vàng Rồng Thăng Long giao dịch có biến động tăng nhẹ tại các phiên giao dịch.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 08 - 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng nhẹ. Trong nước, giá vàng SJC có xu hướng tăng giảm bất thường. Giá vàng Rồng Thăng Long giao dịch có biến động tăng nhẹ tại các phiên giao dịch.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 07 - 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng nhẹ sau đó đi ngang. Trong nước, giá vàng SJC có xu hướng tăng giảm bất thường. Giá vàng Rồng Thăng Long giao dịch có biến động tăng nhẹ sau đó đi ngang.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 06 - 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động giảm. Trong nước, giá vàng SJC có xu hướng tăng giảm bất thường. Giá vàng Rồng Thăng Long giao dịch có biến động tăng nhẹ sau đó đi ngang.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 05 - 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng nhẹ. Trong nước, giá vàng SJC và giá vàng Rồng Thăng Long tăng giảm bất thường theo các phiên giao dịch.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 02 - 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng nhẹ. Trong nước, giá vàng SJC tăng nhẹ sau đó đi ngang và giá vàng Rồng Thăng Long tăng nhẹ theo các phiên giao dịch.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NGÀY 01/7 VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 01- 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng giảm trái chiều. Trong nước, giá vàng SJC có xu hướng biến động bất thường và giá vàng Rồng Thăng Long giảm nhẹ sau đó đi ngang.