PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 2/12/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay biến động tăng giảm không đồng nhất vào phiên sáng, đi ngang ổn định vào phiên chiều. Cùng với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 1/12/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm. Ngược chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm trong ngày.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi xuống, giảm nhẹ tại từng thời điểm. Ngược chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm không đồng nhất tại từng thời điểm...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm. Ngược chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang ở phiên sáng, biến động giảm nhẹ vào phiên chiều.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi ngang ổn định vào phiên sáng, đi lên biến động tăng nhẹ ở đầu phiên chiều. Cùng với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi xuống, giảm nhẹ tại từng thời điểm. Ngược chiều với thế giới, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời điểm trong ngày. Trong khi đó, đồ thị...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên, tăng nhẹ vào phiên sáng, đi ngang ổn định ở phiên chiều. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lên, biến động tăng nhẹ tại từng thời...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi lên xuống, tăng giảm không đồng nhất tại từng thời điểm. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long cũng có hướng đi lên xuống, biến động tăng giảm không đồng nhất ở...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi xuống, giảm nhẹ tại từng thời điểm. Cùng chiều với thế giới, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm trong ngày. Trong khi đó, đồ thị giá vàng...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21/11/2022

Đồ thị giá vàng thế giới trong phiên hôm nay có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm. Cùng với thế giới, đồ thị giá vàng SJC, Vàng Rồng Thăng Long cũng có hướng đi xuống, biến động giảm nhẹ tại từng thời điểm trong ngày.