Hình ảnh Mã sản phẩm Loại đá Kích Thước Trọng lượng Kiểm định Nước KC Độ tinh khiết Giá(VNĐ) Tình trạng Chi tiết
KC K275250814 KC 6'12*6'2*4'07 1.01 F VVS1 362,394,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K455030415 KC 6'68 1.271 Vàng VVS1 134,220,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K164210815 KC 5'45 0.603 D VVS1 67,794,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K201050615 KC 7'02 1.428 Champag màu trà VS1 124,444,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K045180315 KC 7'15 1.395 Xanh VS2 162,182,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K457030415 KC 5'42 0.656 GIV Vàng VVS1 44,493,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K556290115 KC 9'26*9'22*5'72 3.03 GIA D VS1 300,205,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K559290115 KC 7'03*7'07*4'42 1.35 GIA D VVS2 559,473,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K558290115 KC 7'02*7'11*4'69 1.51 GIA E VVS2 504,890,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K458030415 KC 8'08*8'03 2 GIA E VVS1 1,228,113,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K752120315 KC 10'21*10'19*6'32 4.04 GIA E VS2 4,503,081,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K219220814 KC 6'1*6'17*4'05 1 GIA F VVS1 362,394,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K829070815 KC 5'22*5'25 0.53 GIA F VVS1 79,547,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K467280915 KC 4'55*4'57 0.36 GIA D VVS1 32,682,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K273250814 KC 6'49*6'54*3'89 1 GIA F VVS1 389,238,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K447030415 KC 6'77*6'8 1.2 GIA E VVS1 431,204,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K811070815 KC 5'01*5'0 0.5 GIA F VVS1 65,501,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K759120315 KC 5'08*5'1*3'17 0.51 GIA D VVS2 82,388,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K806070815 KC 5'13*5'14 0.51 GIA D VS1 62,501,000 Còn hàng Xem chi tiết
KC K448030415 KC 6'64*6'7 1.15 GIA E VVS1 409,371,000 Còn hàng Xem chi tiết