NHỮNG THÀNH TÍCH VÀ GIẢI THƯỞNG CỦA DOANH NHÂN VĂN HÓA - TỔNG GIÁM ĐỐC VŨ MINH CHÂU

Cá nhân DNVH - TGĐ Vũ Minh Châu cũng được vinh danh trong các giải thưởng như: Danh hiệu Doanh nhân Văn hóa năm 2006, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011. Ông cũng vinh dự nhận Cup Thời đại chất lượng quốc tế tại New York năm 2005, Giải...

NHỮNG THÀNH TÍCH VÀ GIẢI THƯỞNG CỦA CÔNG TY BẢO TÍN MINH CHÂU

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, Bảo Tín Minh Châu luôn được người tiêu dùng tín nhiệm, đồng nghiệp đánh giá cao và được các cấp lãnh đạo thành phố, các tổ chức quốc gia, quốc tế trao tặng nhiều giải thưởng lớn, điển...