Trang sức cao cấpx
Từ 20 - 30 triệux
Xóa tất cảx

Trang sức Lãnh đạo

(+2 sản phẩm)

Trang sức Công sở

(+4 sản phẩm)

Nhẫn Heritage 24

21,300,000 đ

Dây Heritage 17

23,000,000 đ

Vòng Heritage 13

23,580,000 đ

Trang sức Chất chơi

(+8 sản phẩm)

Trang sức Hot trend

(+3 sản phẩm)

Nhẫn Heritage 33

23,780,000 đ

Nhẫn Heritage 28

26,000,000 đ

Nhẫn Heritage 15

30,000,000 đ

Bộ sưu tập đặc biệt

BST ĐÁ THÁNG 12 - TOPAZ

TOPAZ DỊU MÁT - KHAI MỞ VƯỢNG KHÍ, HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY TẬN HƯỞNG NGAY ƯU ĐÃI ĐẾN 30%

BST ĐÁ THÁNG 11 - CITRINE

TRANG SỨC CITRINE - RẠNG RỠ SẮC TRẺ TRUNG, PHÚC KHÍ MÃI TUẦN HOÀN

BST ĐÁ THÁNG 09 - SAPPHIRE

SAPPHIRE XANH ĐÓN THU MÁT LÀNH, ƯU ĐÃI TỚI 30%