S. Saphia

1,083,000 vnd

MS: S527110112

Mua ngay Giao hàng toàn quốc hoặc tại cửa hàng

Hỏi đáp thắc mắc về sản phẩm

1800585899

Chia sẻ

Thông số

Mài cắt
faxet
Trọng lượng
6.38
Hình ảnh Mã sản phẩm Tên đá Mài cắt Kích thước Trọng lượng Giá(VNĐ) Tình trạng Chi tiết
S. Emeral S398151211 S. Emeral faxet 10'16*13'02 5.55 18,636,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Emeral S399151211 S. Emeral faxet 11'39*14'26 8.5 3,840,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Saphia S400151211 S. Saphia cabaxon 15'68*20'22 24.17 6,094,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Ruby S401151211 S. Ruby cabaxon 11'15*16'63 13.43 60,042,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Ruby S476151211 S. Ruby cabaxon 7*9 4.04 730,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Ruby S477151211 S. Ruby cabaxon 7*9 4.84 872,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Ruby S475151211 S. Ruby cabaxon 7*9 4.75 876,000 Còn hàng Xem chi tiết
S topaz S696190112 S topaz faxet 7*10 2.41 272,000 Còn hàng Xem chi tiết
S topaz S695190112 S topaz faxet 7*10 2.09 208,000 Còn hàng Xem chi tiết
S Peridot S749190112 S Peridot faxet 8*10 2.24 939,000 Còn hàng Xem chi tiết