BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 22/04/2021: VÀNG TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1796.07 USD/ounce, tương đương 51,07 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,06-53,66 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 20/04/2021: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1770.07 USD/ounce, tương đương 50,71 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,86-53,46 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 19/04/2021: VÀNG CÓ HƯỚNG TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1776.07 USD/ounce, tương đương 50,71 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,64 - 53,29 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 16/04/2021: VÀNG ĐẢO CHIỀU TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1762.07 USD/ounce, tương đương 50,21 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,86- 52,46 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 15/04/2021: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1735.07 USD/ounce, tương đương 49,56 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,43 - 52,03 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 14/04/2021: VÀNG ĐẢO CHIỀU TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1746.07 USD/ounce, tương đương 49,73 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,46-52,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 12/04/2021: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1739.07 USD/ounce, tương đương 49,87 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,76-51,36 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 09/04/2021: VÀNG TĂNG VỌT

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1756,21 USD/ounce, tương đương 50,35 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,98 – 51,58 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 08/04/2021: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1737.21 USD/ounce, tương đương 49,81 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,56-51,16 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 07/04/2021: VÀNG TIẾP ĐÀ TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1738.21USD/ounce, tương đương 49,73 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,68-51,28 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...