BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 15/01/2021: VÀNG ĐẢO CHIỀU TĂNG

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1851.65 USD/ounce, tương đương 51,65 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,91-55,61 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 14/01/2021: VÀNG ĐẢO CHIỀU ĐI XUỐNG

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1849.71 USD/ounce, tương đương 51,59 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,81 - 55,56 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 13/01/2021: GIÁ VÀNG CÓ HƯỚNG GIẢM NHẸ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1862.71 USD/ounce, tương đương 51,95 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,91 - 55,61 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 12/01/2021: VÀNG TIẾP ĐÀ GIẢM NHẸ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1850.84 USD/ounce, tương đương 51,62 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,63 - 55,33 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 11/01/2021: VÀNG TIẾP ĐÀ GIẢM

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1828.84 USD/ounce, tương đương 51,01 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,44 - 55,14 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 08/01/2021: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1912.55 USD/ounce, tương đương 53,42 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,28-55,93 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 07/01/2021: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1921.55 USD/ounce, tương đương 55,67 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,26 – 55,96 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 06/01/2021: VÀNG DUY TRÌ ĐÀ TĂNG

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1950.74 USD/ounce, tương đương 55,48 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,81 -56,51 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 5/1/2021: VÀNG TĂNG TRỞ LẠI

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1937.74 USD/ounce, tương đương 54,10 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,52 - 56,22 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 04/01/2021: VÀNG TĂNG MẠNH PHIÊN ĐẦU TUẦN

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1918.74 USD/ounce, tương đương 53,70 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,33 - 56,03 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch...