Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Tin nóng

Ngày 29/03/2020

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 27/3/2020: GIÁ VÀNG TĂNG TRỞ LẠI

Phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1,625 USD/ounce, tương đương 46,44 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại: ...
Xem chi tiết »
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 26/3/2020: GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC TĂNG NGƯỢC CHIỀU GIÁ THẾ GIỚI

Phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1,604 USD/ounce, tương đương 45,80 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại: ...
Xem chi tiết »
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 25/03/2020: VÀNG TĂNG VỌT

Phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1,624 USD/ounce, tương đương 46,29 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại: ...
Xem chi tiết »
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 24/03/2020: VÀNG BẬT TĂNG MẠNH

Phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1,574 USD/ounce, tương đương 45,03 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại: ...
Xem chi tiết »
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 23/03/2020: GIÁ VÀNG GIẢM

Phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1,491 USD/ounce, tương đương 42,26 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại: ...
Xem chi tiết »
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 20/03/2020: GIÁ VÀNG SỤT GIẢM

Phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1,482 USD/ounce, tương đương 41,87 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại: ...
Xem chi tiết »
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 19/3/2020: GIÁ VÀNG BIẾN ĐỘNG

Phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1,485 USD/ounce, tương đương 41,81 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại: ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác