Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 24/08/2017

PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 06.6.2017

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới ngày hôm nay có hướng đi lượn song nhẹ, giá vàng tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 05.6.2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang và giảm nhẹ, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng nhẹ, đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 02.6.2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang và tăng, giảm không đồng nhất, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 01.6.2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang và tăng, giảm không đồng nhất, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30.5.2017

Đồ thị giá vàng trong nước có xu hướng đi ngang và giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới cũng có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 31.5.2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, giá giảm dần ở phiên sáng, phục hồi tăng nhẹ ở phiên chiều. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26.5.2017

Đồ thị giá vàng trong nước có xu hướng đi ngang và tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới cũng có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác