Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 22/10/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 03-8-2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá trong nước có hướng đi ngang và tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang giá vàng không biến động.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 02-8-2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang giá vàng không biến động.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 01-8-2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 31.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 28.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng SJC và giá vàng Rồng Thăng Long đều có hướng đi giảm. Đồ thị giá ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 27.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng tăng giảm không đồng nhất, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 26.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có phiên đi ngang, tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác