Back to Top
Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 24/05/2017

Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 24.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng nhẹ phiên sáng đến cuối giờ chiều thì đồ thị đi xuống giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long và thế giới ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 22.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng nhẹ thời điểm đầu phiên sáng, sau đó đi ngang. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long và thế giới có hướng đi ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 21.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long và thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 17.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC và vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 17.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC và vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trương vàng ngày 16.2.2016

Đồ thị giá vàng SJC và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và giảm nhẹ ở cuối phiên.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 15.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng nhẹ lúc đầu giờ sáng, sau đó giảm ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác