Back to Top
Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 27/06/2017

Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 30.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi ngang và tăng, giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 28.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng, giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 24.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm nhẹ, ngược lại đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi giảm dần. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 23.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng, giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 22.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 20.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 21.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ, cuối phiên đồ thị có hướng phục hồi nhẹ.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác