Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 12/12/2017

PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 14-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng nhẹ, đến cuối chiều đồ thị quay đầu giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 15-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có chung hướng đi lượn sóng, giá vàng biến động tăng, giảm không đồng nhất ở các thời điểm.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 13-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang và tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và tăng giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Về tổng thể, đồ thị giá vàng phiên hôm nay đi xuống giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 08-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới biến động ở phiên sáng, đi ngang ở phiên chiều.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 7-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và tăng.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác