Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 20/04/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 15-1-2019

Giá vàng trong nước hôm nay có xu hướng đi giảm và biến động nhẹ. Đồ thị giá vàng SJC hôm nay đi ngang tăng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long cũng có ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 14-1- 2019

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có khá nhiều biến động. Đồ thị vàng SJC hôm nay đi lên phiên sáng, sang chiều đi ngang giảm nhẹ, đồ thị vàng Rồng Thăng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12-1- 2019

Đồ thị giá vàng SJC ngày hôm nay gần như đi ngang, giá vàng tăng giảm trong biên độ hẹp. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long nhích tăng nhẹ, sang phiên chiều đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11-1-2019

Đồ thị giá vàng trong nước phiên hôm nay có hướng đi ngang, tăng nhẹ, sang phiên chiều quay đầu giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới phiên hôm nay đi ngang, giữ ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 10-1-2019

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có khá nhiều biến động. Đồ thị vàng SJC hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng, đồ thị vàng Rồng Thăng Long biến động lên ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 9-1-2019

Giá vàng trong nước hôm nay có xu hướng đi giảm và biến động nhẹ. Đồ thị giá vàng SJC hôm nay đi ngang giảm nhẹ, chênh lệch giá vàng giữa các thời điểm là ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 8-1-2019

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay biến động nhẹ theo chiều hướng đi xuống. Đồ thị vàng SJC hôm nay giảm 60.000 đồng/lượng, đồ thị vàng Rồng Thăng Long ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác