Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 12/12/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi lên tăng ở phiên sáng, giảm ở phiên chiều.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21-9-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi xuống, đến cuối phiên đồ thị phục hồi nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19-9-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng nhẹ, đồ thị vàng Rồng Thăng Long có hướng đi không ổn định, giá vàng tăng, giảm ở các thời điểm. Đồ thị giá vàng thế giới ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có chung hướng đi xuống giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang ở phiên sáng và giảm nhẹ ở phiên chiều.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác