Back to Top
Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 24/05/2017

Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 06.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm nhẹ, đồ thị giá vàng trong nước đi ngang và giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 03.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước đi ngang và giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 01.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi lên tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long và thế giới có chung hướng đi tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 02.3.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước đi ngang và giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 28.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long và thế giới có chung hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 24.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng nhẹ phiên sáng đến cuối giờ chiều thì đồ thị đi xuống giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long và thế giới ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 27.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi xuống giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long và thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác