Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 20/04/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25-1-2019

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước đều có xu hướng đi lên. Đồ thị giá vàng thế giới phiên hôm nay có xu hướng đi lên, tăng mạnh.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24-1-2019

Đồ thị giá vàng SJC phiên hôm nay có xu hướng đi xuống giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long đi ngang giữ ổn định trong toàn phiên giao dịch. Đồ thị giá ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23-1-2019

Đồ thị giá vàng SJC phiên hôm nay có xu hướng đi lên. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có xu hướng đi xuống trong phiên sáng, sang phiên chiều nhích tăng. Đồ ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22-1-2019

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có xu hướng đi xuống giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long lại có hướng đi ngang phiên sáng và tăng nhẹ về cuối phiên ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18-1- 2019

Đồ thị giá vàng trong nước phiên ngày hôm nay đi ngang và giảm nhẹ, một số thương hiệu nhích nhẹ ở một vài thời điểm. Đồ thị giá vàng thế giới phiên hôm nay ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 17-1-2019

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng các thương hiệu trong nước xó xu hướng lên xuống tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay đi ngang phiên ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16-1-2019

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có hướng đi ngang, tăng giảm nhẹ, giá vàng không có nhiều biến động. Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có phiên đi ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác