Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 23/04/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19-2-2019

Đồ thị giá vàng trong nước phiên ngày hôm nay biến động nhẹ, đồ thị lên xuống tại nhiều thời điểm trong ngày. Đồ thị giá vàng thế giới phiên hôm nay cũng biến ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18-2-2019

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng SJC gần như đi ngang, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có xu hướng lên xuống tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12-02-2019

Đồ thị giá vàng trong nước hôm nay đi ngang, tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới cũng đi ngang và tăng, cuối chiều giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11-2-2019

Đồ thị giá vàng SJC phiên hôm nay có xu hướng tăng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng rồng Thăng Long có phiên biến động lên xuống nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới hoàn ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 1-2-2019

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi xuống giảm nhẹ đến cuối phiên, giá vàng giảm 70.000 đồng/lượng. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long phiên hôm nay đi ngang buổi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 31-1-2019

Đồ thị giá vàng SJC phiên hôm nay có xu hướng đi lên. Đồ thị giá vàng rồng Thăng Long có phiên biến động nhẹ theo chiều hướng đi lên. Đồ thị giá vàng thế giới ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30-1-2019

Đồ thị giá vàng SJC phiên hôm nay có xu hướng đi ngang, sang phiên chiều đi lên tăng nhẹ, biên độ giao động giữa các thời điểm khoảng 10.000 đồng/lượng. Đồ thị ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác