Back to Top
Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 27/04/2017

Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 17.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC và vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trương vàng ngày 16.2.2016

Đồ thị giá vàng SJC và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và giảm nhẹ ở cuối phiên.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 15.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng nhẹ lúc đầu giờ sáng, sau đó giảm ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 14.02.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và tăng giảm không đồng nhất. Đồ ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 10/02/2017

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi xuống giảm nhẹ, đồ thị vàng rồng Thăng Long có hướng đi ngang và tăng, giảm nhẹ, đồ thị giá ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 09/2/2017

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng giảm nhẹ, đồ thị vàng rồng Thăng Long có hướng đi ngang và giảm nhẹ, đồ thị giá vàng ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 07-2-2016

Đồ thị giá vàng trong nước hôm nay xu hướng giảm nhẹ, ngược chiều thế giới do nhu cầu tích trữ giảm hơn phiên Thần tài ngày hôm qua.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác