Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 23/10/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 22-8-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng SJC giảm đều tại các thời điểm, giá vàng Rồng Thăng Long tăng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 21-8-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang ở phiên sáng và tăng nhẹ ở phiên chiều.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 21-8-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang ở phiên sáng và tăng nhẹ ở phiên chiều.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 18-8-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 17-8-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 16-8-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 15-8-2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi giảm nhẹ do đồng đô la tăng giá, xung đột chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên cũng hạ nhiên khiến ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác