Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 23/04/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 1-3-2019

Đồ thị giá vàng trong nước hôm nay biến động trong biên độ hẹp theo chiều đi xuống. Đồ thị giá vàng thế giới đi xuống ở phiên sáng và phiên chiều đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28-2- 2019

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng các thương hiệu trong nước có xu hướng đi lên và đi ngang. Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay đi ngang phiên sáng, cuối chiều ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27-2- 2019

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước cùng có xu hướng đi xuống giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới phiên hôm nay cũng có xu hướng đi xuống, giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25-2- 2019

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, giá vàng biến động nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay cũng có phiên đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22-2- 2019

Đồ thị trong nước ngày hôm nay có hướng đi lượn sóng nhẹ, giá vàng trồi sụt ở một số thời điểm, buổi chiều đồ thị đi lên tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21-2-2019

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có hướng đi lượn sóng nhẹ giá vàng không có nhiều biến động. Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay biến động mạnh, sau ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20-2-2019

Đồ thị giá vàng trong nước hôm nay biến động trong biên độ hẹp, đi lên ở phiên sáng, sang chiều giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang ở phiên sáng và ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác