Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 22/10/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30-8-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi giảm nhẹ ở phiên sáng và nhích tăng nhẹ ở cuối phiên chiều. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và tăng giảm không đồng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29-8-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng, đồ thị vàng Rồng Thăng Long lượn sóng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và tăng.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28-8-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng, giảm nhẹ, đồ thị vàng Rồng Thăng Long lượn sóng nhẹ, giá vàng nhìn chung có xu hướng tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28-8-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng, giảm nhẹ, đồ thị vàng Rồng Thăng Long lượn sóng nhẹ, giá vàng nhìn chung có xu hướng tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 25-8-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng nhẹ.. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang giá vàng gần như không biến động.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 24-8-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng SJC giảm đều tại các thời điểm, giá vàng Rồng Thăng Long tăng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 23-8-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng SJC tăng giảm nhẹ, giá vàng Rồng Thăng Long tăng giảm không ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác