Back to Top
Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 26/06/2017

Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 04-5-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang và tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 3-5-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có phiên đi xuống giảm nhẹ, đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang, giá vàng không đổi.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28.4.2017

Đồ thị giá SJC có hướng tăng nhẹ, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26.4.2017

Đồ thị giá SJC cos hướng đi tăng giảm không đồng nhất, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và tăng dần. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27.4.2017

Đồ thị giá SJC có hướng giảm nhẹ, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24.4.2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25.4.2017

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác