Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 18/08/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 10.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 7.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và tăng, đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang, tăng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 6.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang, tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang tăng. Đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 05.7.2017

Đồ thị giá SJC có hướng đi ngang, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng giảm.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 04.7.2017

Đồ thị giá SJC có hướng tăng giảm nhẹ, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 03.7.2017

Đồ thị giá SJC có hướng đi ngang và giảm nhẹ, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có xu hướng giảm nhưng phục hồi ở cuối ngày. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30.6.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước đi ngang, tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng SJC đi ngang, tăng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long đi ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác