Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 23/10/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Về tổng thể, đồ thị giá vàng phiên hôm nay đi xuống giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 08-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới biến động ở phiên sáng, đi ngang ở phiên chiều.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 7-9-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và tăng.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 05-9-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm nhẹ đến cuối phiên. Đồ thị Vàng Rồng Thăng Long biến động khá nhiều, giá vàng tăng, giảm mạnh tại các thời điểm trong ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 06-9-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng, đồ thị vàng Rồng Thăng Long có xu hướng tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 01-9-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng nhẹ đến cuối phiên. Đồ thị Vàng Rồng Thăng Long tăng nhẹ ở phiên sáng, sang phiên chiều đồ thị giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 31-8-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng, đồ thị vàng Rồng Thăng Long có xu hướng tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và tăng.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác