Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 18/08/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 19.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có xu hướng đi giảm. Đồ thị giá vàng thế giới có xu hướng giảm.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 18.7.2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, tuy nhiên giá vàng chỉ biến động nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.7.2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, tuy nhiên giá vàng chỉ biến động nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 14.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước và đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang, tăng giảm không đồng nhất
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 13-7-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng, giảm nhẹ về cuối chiều, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang, tăng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12-7-2017

Đồ thị giá vàng SJC gần như đi ngang chỉ giảm nhẹ không đáng kể, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 11.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có xu hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác