Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 20/04/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20-3- 2019

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước biên động nhẹ, đồ thị SJC lượn sóng nhẹ, giá vàng trồi sụt ở một số thời điểm, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long gần như ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19-3- 2019

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng SJC có xu hướng đi lên, đồ thị vàng Rồng Thăng Long có xu hướng đi xuống, giảm nhẹ về cuối phiên. Đồ thị giá vàng thế giới ngày ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18-3-2019

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC đi xuống ở phiên sáng, sang chiều đi lên. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long đi ngang phiên sáng và buổi chiều đi lên sau đó đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 15-3-2019

Đồ thị giá vàng trong nước phiên hôm nay có khá nhiều biến động. Đồ thị giá vàng thế giới phiên hôm nay cũng biến động mạnh theo hướng đi lên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 14-3- 2019

Đồ thị vàng SJC hôm nay có xu hướng đi xuống giảm nhẹ, đồ thị vàng Rồng Thăng Long cũng đi xuống ở phiên sáng, buổi chiều chủ yếu đi ngang. Đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 13-3- 2019

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có hướng đi lên tăng đều tới cuối phiên giao dịch. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và đi lên ở phiên sáng và ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12-3- 2019

Đồ thị vàng SJC hôm nay biến động trong biên độ hẹp, đồ thị vàng Rồng Thăng Long cũng biến động lên xuống trong biên độ hẹp. Đồ thị giá vàng thế giới hôm nay ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác