Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 19/04/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 9-4- 2019

Đồ thị vàng SJC hôm nay đi lượn sóng nhẹ, lên xuống tại một số thời điểm trong ngày, đồ thị vàng Rồng Thăng Long có xu hướng đi lên trong phiên giao dịch hôm ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 8-4- 2019

Đồ thị vàng SJC hôm nay đi lên tăng nhẹ, đồ thị vàng Rồng Thăng Long phiên hôm nay có xu hướng đi xuống và đi ngang. Đồ thị giá vàng thế giới hôm nay đi ngang ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 5-4-2019

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có xu hướng đi xuống giảm nhẹ và đi ngang. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có xu hướng đi ngang và đi xuống ở phiên sáng, ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 4-4- 2019

Phiên hôm nay, đồ thị vàng SJC có hướng đi lượn sóng lên xuống nhẹ. Đồ thị vàng Rồng Thăng Long đi ngang phiên sáng, chiều giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 3-4- 2019

Phiên hôm nay, đồ thị vàng SJC biến động nhẹ theo chiều đi xuống, giá vàng giảm 10.000 đồng/lượng. Đồ thị vàng Rồng Thăng Long lượn sóng nhẹ lên xuống tại một ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 2-4-2019

Đồ thị giá vàng trong nước phiên hôm nay biến động trong biên độ hẹp theo chiều đi xuống . Đồ thị giá vàng thế giới phiên hôm nay chủ yếu đi ngang, cuối chiều ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 1-4- 2019

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có nhiều biến động. Đồ thị vàng SJC hôm nay đi xuống giảm nhẹ, đồ thị vàng Rồng Thăng Long phiên hôm nay biến động lên ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác