Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 12/12/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29-11-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng SJC và vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28-11-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng SJC và vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27-11-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng đều đến cuối phiên. Đồ thị giá vàng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23-11-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng SJC đi xuống giảm nhẹ, giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng và giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới gần như không ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22-11-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng SJC và vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng và giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21-11-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng SJC và vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16-11-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng SJC và vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác