Back to Top
Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 29/04/2017

Phân tích đánh giá đồ thị và diễn biến thị trường vàng ngày 19.4.2017

Đồ thị giá vàng trong nước phiên hôm nay có xu hướng đi ngang và giảm nhẹ. Giá vàng SJC giảm nhẹ. Đồ thị vàng Rồng Thăng Long liên tục đi ngang và có chiều ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18.4.2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm dần đến cuối phiên giao dịch. Đồ thị giá Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 17.4.2017

Đồ thị giá vàng SJC và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 13.4.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng nhẹ, đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 14.4.2017

Đồ thị giá vàng SJC và Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 12.4.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi tăng, giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 11.4.2017

Đồ thị giá vàng trong nước và quốc tế hôm nay có hướng đi ngang và tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác