Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 22/10/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 10-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm nhẹ, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long và thế giới có chung hướng đi ngang và tăng, giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 09-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi hình sóng nhẹ, giá vàng biến động tăng giảm ở các thời điểm sáng trưa và chiều tối.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 6-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 05-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng nhẹ, đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 04-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng nhẹ, đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 03-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang và tăng, giảm nhẹ, đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác