Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 27/06/2019

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21.08.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng đi xuống trong phiên hôm nay 21/08.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20.08.2013

Đồ thị giá vàng trong nước đi xuống, đồ thị giá vàng thế giới đi lên vào cuối phiên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19.08.2013

Giá vàng trong nước ít biến đổi khiến đồ thị ít thay đổi hình thái trong phiên hôn nay 19/08, trong khi đó, đồ thị giá vàng thế giới đi xuống vào cuối phiên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16.08.2013

Giá vàng lên – xuống phức tạp khiến hình thái đồ thị biến động liên tục trong phiên hôm nay 16/08.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 15.08.2013

Giá vàng lên – xuống phức tạp khiến hình thái đồ thị biến động liên tục trong phiên hôm nay 15/08.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 14.08.2013

Giá vàng lên – xuống phức tạp khiến hình thái đồ thị biến động liên tục trong phiên hôm nay 14/08.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12.08.2013

Dù thay đổi liên tục tại các thời điểm trong phiên nhưng trong biên độ hẹp khiến đồ thị giá vàng trong nước và thế giới trong phiên ngày 13/8 có biến đổi nhưng ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác