Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 20/04/2019

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18.07.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng đi lên vào cuối phiên khi giá vàng tăng nhẹ trong phiên hôm nay 18/7.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 17.07.2013

Giá vàng biến động liên tục trong biên độ hẹp khiến đồ thị giá vàng trong nước và thế giới thay đổi với nhiều hình thái trong phiên hôm nay 17/7.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16.07.2013

Thị trường vàng ít biến động khiến đồ thị giá vàng trong nước đi ngang hoàn toàn trong phiên hôn nay, đồ thị thế giới thay đổi nhẹ .
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11.07.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới biến động lên – xuống liên tục trong phiên hôm nay 11/7.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 10.07.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới đi ngược chiều trong phiên hôm nay 10/7. Trong khi đồ thị giá vàng trong nước đi xuống thì đồ thị giá vàng thế giới đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 09.07.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng đi xuống nhẹ trong phiên hôm nay 9/7.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 08.07.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới đi ngược chiều trong phiên hôm nay 8/7. Khi đồ thị giá vàng trong nước đi xuống thì đồ thị giá vàng thế giới đi lên.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác