Back to Top
Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 28/02/2017

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28.11.2012

Thị trường vàng trong nước và thế giới không có nhiều biến động khiến đồ thị giá vàng đi ngang hoàn toàn trong phiên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26.11.2012

Thị trường vàng trong nước và thế giới cùng đi lên khiến đồ thị giá vàng đi lên suốt phiên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22.11.2012

Đồ thị giá vàng trong nước đi xuống trong khi đồ thị giá vàng thế giới có nhiều biến đổi lên – xuống trong phiên hôm nay.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21.11.2012

Giá vàng trên 2 thị trường phục đi xuống trong phiên kéo theo đồ thị giá vàng đi xuống.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19.11.2012

Giá vàng trên 2 thị trường phục hồi nhẹ vào đầu phiên và đứng im cả phiên khiến đồ thị giá vàng đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16.11.2012

Giá vàng trên 2 thị trường cũng chững khiến đồ thị giá vàng không có dột biến. Đồ thị giá vàng thế giới đi xuống, trong khi đồ thị giá vàng trong nước đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 14.11.2012

Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cùng đứng im trong phiên khiến đồ thị giá vàng đi ngang .
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng


Giá: Liên hệ


Giá: Liên hệ


Giá: Liên hệ


Giá: Liên hệ


Giá: Liên hệ


Giá: Liên hệ
Liên kết khách hàng đối tác