Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 22/10/2017

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16.9.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng đi xuống vào phiên hôm nay 16/9.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12.09.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng đi xuống trong phiên hôm nay 12/9.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11.9.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng gần như đi ngang trong phiên hôm nay 11/9.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 10.09.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới đều xu hướng đi xuống, đồng nghĩa với việc giá vàng giảm trong ngày. Giá vàng thế giới giảm mạnh hơn giá vàng trong nước.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 09.09.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng gần như đi ngang trong phiên hôm nay 9/9.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 6. 9. 2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng gần như đi ngang trong phiên hôm nay 6/9.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 5.9.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng thay đổi nhiều hình thái trong phiên hôm nay 5/9.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác