Back to Top
Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 27/04/2017

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26.2.2013

Đồ thị giá vàng trong nước đi xuống hoàn toàn trong phiên trong khi đồ thị giá vàng thế giới có nhiều biến đổi lên – xuống trong phiên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20.2.2013

Đồ thị giá vàng trong nước đi xuống trong khi dồ thị giá vàng thế giới đi ngang hoàn toàn trong phiên hôm nay 20/2.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19.2.2013

Sau khi tăng đột biến vào đầu phiên, đồ thị giá vàng trong nước có xu hướng đi xuống và đi ngang trong phiên. Trong khi đó, đồ thị giá vàng thế giới đi ngang ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 5.2.2013

Đồ thị giá vàng trong nước đi xuống trong khi đồ thị giá vàng thế giới có nhiều biến động.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 4.2.2013

Mặc dù đi lên mạnh vào đầu phiên nhưng suốt phiên trên cả 2 thị trường (trong nước và quốc tế) có nhiều biến động.Đồ thị giá vàng cũng lên – xuống thất thường.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 31.1.2013

Đồ thị giá vàng 2 thị trường lên – xuống phức tạp trong phiên nhưng nhìn chung, hôm nay là ngày tăng đột biến của giá vàng sau 1 chuỗi ngày trầm lắng.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30.1.2013

Đồ thị giá vàng 2 thị trường đi ngược hướng trong phiên. Trong khi đồ thị giá vàng trong nước có thời điểm đi xuống thì đồ thị giá vàng thế giới lại có 1 phiên ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác