Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 24/08/2017

PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25.5.2017

Đồ thị giá vàng trong nước có xu hướng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24.5.2017

Đồ thị giá vàng trong nước có xu hướng tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23.5.2017

Đồ thị giá vàng trong nước có xu hướng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22.5.2017

Đồ thị giá SJC có hướng đi giảm nhẹ, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 19-5-2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm nhẹ ở phiên sáng sau đó phục hồi dần. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 18-5-2017

Đồ thị giá vàngSJC có hướng đi ngang và tăng, giảm nhẹ, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, giá vàng thế giới có giảm dần.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 17-5-2017

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác