Back to Top
Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 27/04/2017

Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 06.12.2016

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 02.12.2016

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng dần về cuối phiên. Đồ thị thế giới có hướng đi và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 01.12.2016

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Giá vàng biến động trong khoảng hẹp.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 30.11.2016

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không đồng nhất. Nguyên nhân do giá dầu thô suy yếu đã gây áp lực lên vàng.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 24.11.2016

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và tăng nhẹ, đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 23.11.2016

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang và giảm nhẹ, giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và tăng ...
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường vàng ngày 22.11.2016

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và giảm nhẹ, đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và tăng ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác