Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 22/10/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 25.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới biến động tăng, giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 24.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi ngang và tăng, giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Phân tích biểu đồ và diễn biến thị trường ngày 21.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới gần như đi ngang, giá vàng duy trì ổn định.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 20.7.2017

Trong phiên giao dịch hôm nay, đồ thị giá vàng thế giới có hướng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang, tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 19.7.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có xu hướng đi giảm. Đồ thị giá vàng thế giới có xu hướng giảm.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 18.7.2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, tuy nhiên giá vàng chỉ biến động nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.7.2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, tuy nhiên giá vàng chỉ biến động nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác