Back to Top
Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 26/06/2017

PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26.6.2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm dần đến cuối phiên giao dịch. Đồ thị giá Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi giảm mạnh. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23.6.2017

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng tăng giảm không đồng nhất, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang, tăng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22.6.2017

Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang tăng, giảm không đồng nhất, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang và tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21.6.2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang và giảm nhẹ, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng giảm nhẹ, đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20.6.2017

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang và tăng nhẹ, đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và tăng nhẹ, đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang tăng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19.6.2017

Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang và tăng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16.6.2017

Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang và tăng nhẹ, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang và giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác