Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 19/04/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19-4- 2019

Đồ thị vàng SJC hôm nay có xu hướng đi xuống, giảm nhẹ; đồ thị vàng Rồng Thăng Long có xu hướng đi xuống và đi ngang. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang hoàn ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18-4- 2019

Đồ thị vàng SJC hôm nay tăng giảm không đồng nhất, đồ thị vàng Rồng Thăng Long có xu hướng đi ngang và đi lên. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang và đi xuống ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 17-4- 2019

Đồ thị vàng SJC hôm nay tăng giảm không đồng đều ở chiều mua vào và bán ra, đồ thị vàng Rồng Thăng Longcó xu hướng đi theo chiều lượn sóng. Đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16-4- 2019

Đồ thị vàng SJC hôm nay đi ngang hoàn toàn ở chiều mua vàocònchiều bán ra giảm nhẹ ở cuối phiên, đồ thị vàng Rồng Thăng Longcó xu hướng giảm đều đến cuối phiên ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12-4- 2019

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay không có nhiều biến động. Đồ thị vàng SJC hôm nay không có nhiều biến động, đồ thị vàng Rồng Thăng Long phiên hôm nay ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11-4- 2019

Đồ thị vàng SJC hôm nay có xu hướng đi xuống giảm nhẹ, đồ thị vàng Rồng Thăng Long đi lượn sóng, tăng giảm tại một số thời điểm. Đồ thị giá vàng thế giới đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 10-4- 2019

Đồ thị vàng SJC hôm nay có xu hướng đi ngang và đi xuống, đồ thị vàng Rồng Thăng Long đi lượn sóng, tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới hôm nay ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác