Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 22/10/2017

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY ‎20-10-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi giảm . Đồ thị giá vàng thế giới đi giảm mạnh về cuối phiên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19-10-2017

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Giá vàng tăng nhẹ ở phiên sáng, và đi xuống giảm nhẹ ở phiên chiều. Đồ thị giá vàng thế giới ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 17-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 13-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12-10-2017

Phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước và thế giới có hướng đi tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác