THƯ CẢM ƠN TỪ PHỤ HUYNH NHÂN VIÊN GỬI DNVH VŨ MINH CHÂU

Cập nhật lúc : 26/05/2017 09:11 (GMT +7)

Vừa qua, biết tin bà Đỗ Thị Huỳnh là phụ huynh của đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Nhân viên Kho nguyên liệu bị bệnh đau chân nhiều năm không khỏi, đi lại rất khó khăn. Vì thế, DNVH Vũ Minh Châu đã dành tặng món quà là Cao Sơn Dương để bà có thể sử dụng để chữa trị bệnh tình.

Cảm động trước tấm lòng và sự quan tâm đặc biệt này, bà Đỗ Thị Huỳnh đã viết thư gửi lời cảm ơn đến DNVH Vũ Minh Châu.

Dưới đây là nội dung toàn bộ bức thư mà Bà Đỗ Thị Huỳnh gửi đến DNVH - Tổng Giám Đốc Vũ Minh Châu.