BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 29/9/2021: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1736 USD/ounce, tương đương 48,52 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,56 - 51,21 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 28/9/2021: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1751.41 USD/ounce, tương đương 49,26 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,67 - 51,37 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 24/9/2021: VÀNG TIẾP TỤC GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1749 USD/ounce, tương đương 48,85 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,76 - 51,46 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 16/7/2021: VÀNG DUY TRÌ ỔN ĐỊNH

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1826.41USD/ounce, tương đương 51,22 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,68 - 52,28 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 15/7/2021: VÀNG BẬT TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1828.41 USD/ounce, tương đương 51,31 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,78 – 52,38 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 14/7/2021: VÀNG DUY TRÌ MỨC TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1808.41 USD/ounce, tương đương 50,78 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,57 - 52,17 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 13 - 07 - 2021

Đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có biến động tăng giảm bất thường. Trong nước, giá vàng SJC có xu hướng tăng nhẹ sau đó đi ngang và Giá vàng Rồng Thăng Long có xu hướng tăng giảm khó lường.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 13/7/2021: VÀNG DUY TRÌ TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1809.41 USD/ounce, tương đương 50,70 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,58 - 52,18 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 12/7/2021: VÀNG DUY TRÌ GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1804.41 USD/ounce, tương đương 50,66 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,43 - 52,03 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 09/7/2021: VÀNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1805.41 USD/ounce, tương đương 50,67 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,54 - 52,14 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...