BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 13/10/2021: VÀNG TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1763.12 USD/ounce, tương đương 49,49 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,83 - 51,48 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 12/10/2021: VÀNG ÍT BIẾN ĐỘNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1756.12 USD/ounce, tương đương 49,34 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,81 - 51,46 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 11/10/2021: VÀNG CÓ XU HƯỚNG TĂNG

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1760.12 USD/ounce, tương đương 49,17 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,83 - 51,48 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 08/10/2021: VÀNG CÓ HƯỚNG GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1759.12 USD/ounce, tương đương 49,17 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,71 - 51,36 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 07/10/2021: VÀNG TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1761.12 USD/ounce, tương đương 49,22 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,73 - 51,38 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 06/10/2021: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1757.12 USD/ounce, tương đương 49,20 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,73 - 51,38 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 05/10/2021: VÀNG TĂNG NHẸ

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1764.12 USD/ounce, tương đương 49,29 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,76 - 51,41 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 04/10/2021

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1763.12 USD/ounce, tương đương 49,26 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,76 - 51,41 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 01/10/2021: VÀNG CHUYỂN HƯỚNG ĐI LÊN

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1754.12 USD/ounce, tương đương 48,93 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,71 - 51,36 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 30/9/2021: VÀNG TIẾP TỤC GIẢM

Thời điểm 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1732.12 USD/ounce, tương đương 48,35 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,41 - 51,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu...