Hoa taix
Vàng trắngx
Phủ vàng 24kx
Topazx
Từ 3 - 6 triệux
Từ 6 - 10 triệux
Từ 20 - 30 triệux
Xóa tất cảx