Vàng màux
Vàng ta 24kx
Amethystx
Từ 3 - 6 triệux
Xóa tất cảx