1800 585899   Chat Online Zalo   Chat Facebook
Kim cương KC
Đá chính: KC Trọng lượng: 1.271
Hình đá: ROUND Kích thước: 6'68
Nước kim cương: Vàng Độ tinh khiết: VVS1
Kiểm định: GIV
Giá bán: 134,220,000 VNĐ
Mã: K455030415
Hình ảnh Mã sản phẩm Loại đá Kích Thước Trọng lượng Kiểm định Nước KC Độ tinh khiết Giá(VNĐ) Tình trạng Chi tiết
K164210815 KC 5'45 0.603 GIV D VVS1 67,794,000 Còn hàng Xem chi tiết
K201050615 KC 7'02 1.428 GIV Champag màu trà VS1 124,444,000 Còn hàng Xem chi tiết
K202050615 KC 6'86 1.247 GIV Champag màu trà VS2 107,666,000 Còn hàng Xem chi tiết
K045180315 KC 7'15 1.395 GIV Xanh VS2 162,182,000 Còn hàng Xem chi tiết
K457030415 KC 5'42 0.656 GIV Vàng VVS1 44,493,000 Còn hàng Xem chi tiết