1800 585899   Chat Zalo  Chat với Fanpage
Bảng giá trang sức kim cương
Tìm kiếm kim cương:
Hình ảnh Mã sản phẩm Loại đá Kích Thước Trọng lượng Kiểm định Nước KC Độ tinh khiết Giá(VNĐ) Tình trạng Chi tiết
K164210815 KC 5'45 0.603 GIV D VVS1 67,794,000 Còn hàng Xem chi tiết
K201050615 KC 7'02 1.428 GIV Champag màu trà VS1 124,444,000 Còn hàng Xem chi tiết
K202050615 KC 6'86 1.247 GIV Champag màu trà VS2 107,666,000 Còn hàng Xem chi tiết
K045180315 KC 7'15 1.395 GIV Xanh VS2 162,182,000 Còn hàng Xem chi tiết
K455030415 KC 6'68 1.271 GIV Vàng VVS1 134,220,000 Còn hàng Xem chi tiết
K457030415 KC 5'42 0.656 GIV Vàng VVS1 44,493,000 Còn hàng Xem chi tiết
K557290115 KC 7'02*7'09*4'68 1.5 GIA E VVS1 532,182,000 Còn hàng Xem chi tiết