Trang sức vàng ta
MẶT DÂY VÀNG TA
Mã sản phẩm: DSC_5994
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 0,8 chỉ
Giá bán: 3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)

DÂY CHUYỀN NAM VÀNG TA (DNa093_MN24)

15,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NAM VÀNG TA (DNa069_MN18)

18,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NAM VÀNG TA (DNa057_MN15)

18,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NAM VÀNG TA (DNa056_MN14)

32,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NAM VÀNG TA (DNa055_MN14)

48,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NAM VÀNG TA (DNa053_MN14)

23,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NAM VÀNG TA (DNa047_MN12)

26,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NAM VÀNG TA (DNa045_MN12)

48,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NAM VÀNG TA (DNa044_MN11)

26,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NAM VÀNG TA (DNa042_MN11)

11,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NỮ VÀNG TA (DNu094_MN24)

11,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NỮ VÀNG TA (DNu063_MN16)

26,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NỮ VÀNG TA (DNu054_MN14)

18,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NỮ VÀNG TA (DNu052_MN13)

30,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)


DÂY CHUYỀN NỮ VÀNG TA (DNu043_MN11)

11,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/01/2019 02:47)