Trang sức vàng ta
HOA TAI VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: 175MN9
Loại sản phẩm: Hoa tai
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 1,6 chỉ
Giá bán: Liên hệ

CHARM VÀNG TA (DSC_5897)

2,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


CHARM VÀNG TA (DSC_5893)

2,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


CHARM VÀNG TA (DSC_5889)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


CHARM VÀNG TA (DSC_5885)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


CHARM VÀNG TA (DSC_5879)

2,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


CHARM VÀNG TA (DSC_5874)

2,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


CHARM VÀNG TA (DSC_3947)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


CHARM VÀNG TA (CV 058_MN3)

4,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


VÒNG TAY VÀNG TA CUỐN HOA (24K) (VT 300 MN34)

17,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


VÒNG TAY VÀNG TA CUỐN HOA (24K) (VT 298 MN34)

18,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


VÒNG TAY VÀNG TA CUỐN HOA (24K) (VT 264 MN30)

14,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


VÒNG TAY VÀNG TA CUỐN HOA (24K) (VT 254 MN29)

14,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


VÒNG TAY VÀNG TA CUỐN HOA (24K) (VT 235 MN27)

14,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


VÒNG TAY VÀNG TA CUỐN HOA (24K) (VT 233 MN26)

14,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)


VÒNG TAY VÀNG TA CUỐN HOA (24K) (VT 212 MN24)

13,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/10/2018 09:58)