Trang sức thịnh hành
Nhẫn nam
Mã sản phẩm: NNa 004_PT1
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Giá bán: Liên hệ