Trang sức thịnh hành
LẮC TAY VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: 231NN26
Loại sản phẩm: Lắc tay nữ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1 chỉ
Giá bán: Liên hệ