Trang sức nhập ngoại
Vòng tay
Mã sản phẩm: VT 009_NN1
Loại sản phẩm: Vòng tay
Chất liệu,hàm lượng: Vàng 2 màu
Trọng lượng: 3,30 chỉ
Giá bán: Liên hệ