Trang sức nhập ngoại
MẶT DÂY VÀNG Ý
Mã sản phẩm: DSC_6833
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Cubic
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,1 chỉ
Giá bán: 4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)

NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ CUBIC (NNa151_NN8)

11,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ CUBIC (NNa147_NN8)

15,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ CUBIC (NNa130_NN7)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ CUBIC (NNa129_NN7)

9,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ CUBIC (NNa128_NN7)

13,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ CUBIC (NNa118_NN6)

12,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ CUBIC (NNa072_NN4)

21,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ CUBIC (NNa017_NN1)

19,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ CUBIC (NNa002_NN1)

6,230,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (MD609_NN31)

5,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (MD600_NN30)

8,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (MD599_NN30)

5,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6837)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6828)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6817)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)