Trang sức ngọc trai
VÒNG TAY GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP07
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,8 chỉ
Giá bán: Liên hệ