Trang sức ngọc trai
VÒNG TAY GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP06
Loại sản phẩm: Ngọc trai
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 4,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ