Trang sức ngọc trai
VÒNG TAY GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP08
Loại sản phẩm: Ngọc trai
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Ngọc Trai
Giá bán: Liên hệ