Trang sức ngọc trai
NHẪN NỮ GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP03
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 0,6 chỉ
Giá bán: Liên hệ