Trang sức ngọc trai
NHẪN NỮ GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP2
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 0,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ