Trang sức ngọc trai
NHẪN NỮ GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP01
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 1 chỉ
Giá bán: Liên hệ