Trang sức ngọc trai
MẶT DÂY GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP11
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 1,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ