Trang sức ngọc trai
MẶT DÂY GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP18
Loại sản phẩm: Ngọc trai
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 0,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ