Trang sức ngọc trai
MẶT DÂY GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP16
Loại sản phẩm: Ngọc trai
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Ngọc Trai
Trọng lượng: 0,9 chỉ
Giá bán: Liên hệ