Trang sức ngọc trai
MẶT DÂY GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP10
Loại sản phẩm: Ngọc trai
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 1,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ