Trang sức ngọc trai
CHUỖI NGỌC TRAI LIỀN MẶT
Mã sản phẩm: UP20
Loại sản phẩm: Ngọc trai
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 4 chỉ
Giá bán: Liên hệ