Trang sức nghệ thuật
Chuỗi đá quý
Mã sản phẩm: CDQ 009_NT3
Loại sản phẩm: Chuỗi
Chất liệu,hàm lượng: Đá quý thiên nhiên
Giá bán: Liên hệ