Trang Sức Nam
KẸP CÀ VẠT GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (KCV 002_QT)
Mã sản phẩm: KCV 002_QT
Loại sản phẩm: Cài áo
Tên đá: Kim cương tự nhiên
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 1,5 - 3 chỉ
Giá bán: Liên hệ