Trang Sức Nam
Kẹp Cà Vạt
Mã sản phẩm: KCV 001_QT
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Giá bán: Liên hệ